pic

Historia zakładu

1996

Zawiązanie współpracy pomiędzy austriackimi firmami Alfred Wall oraz Mayr Melnhof

1997-1998

Wybudowanie zakładu w Stanisławicach o nazwie Wall MM Gravure

1998

Rozpoczęcie produkcji przy użyciu jednej maszyny wklęsłodrukowej przeniesionej z Grazu (Austria)

2000

Rozpoczęcie druku na drugiej maszynie wklęsłodrukowej przeniesionej z Grazu

2001

Przejęcie 85% udziałów firmy Alfred Wall przez amerykańską firmę Westvaco

2001

Przejęcie przez Westvaco pozostałych 15% udziałów firmy należących do Mayr Melnhof; nazwa zakładu zmienia się na Wall Kraków.

2002

Połączenie Westvaco z firmą Mead Corporation; w ten sposób powstaje koncern MeadWestvaco.

2012

Podzielenie Wall Kraków na część sprzedażową MWV Kraków oraz część produkcyjną MWV Manufacturing – Kraków. Zakład nadal pozostaje w strukturach MeadWestvaco.

2015

Sprzedanie zakładu do A&R Packaging Group i połączenie części sprzedażowej i produkcyjnej w jeden zakład o nazwie AR Carton Kraków

2015-2016

Wybudowanie nowej hali produkcyjnej

2016

Rozpoczęcie druku na trzeciej maszynie wklęsłodrukowej przeniesionej ze Svitav (Czechy)

2017

Wybudowanie nowego magazynu cylindrów drukarskich

2018

Rozpoczęcie druku na czwartej maszynie wklęsłodrukowej przeniesionej z Moskwy

2020

Zmiana nazwy zakładu na AR Packaging Kraków

2021

Sprzedanie zakładu do Graphic Packaging International

2022

Zmiana nazwy zakładu na GPI Kraków Sp. z o.o.