TEREN ZAKŁADU GPI KRAKÓW Sp. z o.o. JEST OBJĘTY MONITORINGIEM WIZYJNYM

Podstawa prawna

Monitoring wizyjny na terenie zakładu GPI Kraków Sp. z o.o. jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art. 6, pkt. 1., lit. f. Podstawę prawną w polskim ustawodawstwie stanowi Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegółowe informacje
  1. Monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i gości przebywających na terenie zakładu oraz ochrony mienia.
  2. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega wyłącznie obraz (bez dźwięku).
  3. Monitoring wizyjny obejmuje: magazyny (budynki A1, A2, D, F), hale maszyn (budynki C1, C2), budynek administracyjno-biurowy (B), budynek prasowania odpadów (H), wejścia do budynków i ich bezpośrednie otoczenie, rampy przeładunkowe, parkingi, place manewrowe, drogi oraz bramę wjazdową wraz z portiernią.
  4. Zapisy z monitoringu przechowywane są maksymalnie przez 3 miesiące; dłuższy okres jest możliwy jedynie w przypadku postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
  5. Odbiorcami danych z monitoringu mogą być: Administrator Danych, firma świadcząca usługi ochrony na rzecz Administratora oraz Policja lub inne uprawnione organy.
  6. Administratorem Danych zapisanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu na terenie zakładu GPI Kraków zlokalizowanego w Stanisławicach 360, 32-015 Kłaj jest GPI Kraków Sp. z o.o.
  7. Osobom nagrywanym przysługuje prawo dostępu do zapisanych informacji.
  8. Osoby nagrywane, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.